Verkkokauppa  ›  SERCO - Infran- ja ympäristönhoitotuotteet  ›  Serco lanat

Kerttu TL Tielana

SERCO KERTTU TIELANAT

SERCOn Kerttu -tuoteperheeseen kuuluva TL tielana on vankka ja varma valinta monen kokoisten sorateiden perusparannukseen ja hoitotyöhön. Laite on Suomessa valmistettu ja se on vankan putkipalkkirungon ansiosta todella vahva ja kestävä. Laitteen kehitys aloitettiin jo 1980-luvulla ja sieltä saakka on mukana seurannut mm. erittäin toimivaksi havaittu terien sijoittelu.

 

4.jpg

Kuva 1. Vankka putkipalkkirunko ja toimiva terien sijoittelu tekevät SERCOn Kerttu tielanasta varman ja kestävän valinnan monen kokoisten sorateiden perusparannukseen ja hoitotyöhön.

  

Miksi valita SERCOn tielana?

Onko sinulla tarve tielanalle, mutta käyttötunteja tai ajokilometrejä tulee vuosittain melko vähän? Oletko koskaan laskenut tielanan kustannuksia per ajokilometri tai käyttötunti? Kannattaa laskea. SERCOn Kerttu TL Tielanan yksi tärkeä etu on sen edullisuus per ajokilometri tai käyttötunti verrattuna muihin markkinoilla oleviin raskaisiin, hintaviin tielanoihin, erityisesti jos niitä ajokilometrejä tai käyttötunteja on vuosittain vähän.

Lisäksi SERCOn Kerttu TL Tielana on hyvin pitkäikäinen investointi ja huollon tarve siinä on hyvin vähäinen. Siinä on vain se välttämätön tekniikka mitä tarvitaan hyvän työjäljen saavuttamiseksi. Kaikki ylimääräinen ja vikaantumisherkkä on pyritty karsimaan laitteesta pois, jotta siitä on saatu kestävä, vähäistä huoltoa tarvitseva ja silti edullinen.

 

Käytettävyys ja tehokkuus

Kerttu Tielanan terien geometria on käytössä hyväksi todettu. Kaksi etummaista terää irrottaa tienpinnasta materiaalin ja vetää maa-aineksen reunoilta keskelle, jolloin maa-aineksen sekoittuminen käynnistyy tehokkaasti heti lanan etuosassa. Viimeinen työterä on pitkä yksiosainen terä, joka tasaa työjäljen yhdessä vapaasti kelluvan kiviharavan kanssa. Kiviharavan työkorkeuden säätö on muun laitteen säädöistä riippumaton. Piennarterä on sijoitettu aivan laitteen etuosaan, jolloin pientareelta tuleva maa-aines saadaan sekoittumaan muuhun maa-ainekseen tehokkaasti.

SERCO_Kerttu_2500TL_Tielanan_piennartera_YKSITYISKOHTA.jpg

Kuva 2. Hydraulisesti toimiva piennarterä on sijoitettu aivan laitteen etuosaan, jolloin pientareelta tuleva maa-aines saadaan sekoittumaan muuhun maa-ainekseen tehokkaasti.

  

Työnopeudella on suuri merkitys lopputulokseen ja se onkin aina sovitettava vallitseviin olosuhteisiin ja lanattavaan kohteeseen.

   

Tekniikkaa

Ohjaamosta käsin pystytään ajon aikana säätämään hydraulisesti laitteen kallistusta, piennarterää ja työsyvyyttä. Kallistuksella muotoillaan tienpinta ojia kohden viettäväksi, jolloin sadevesi ei jää tielle makaamaan. Tielana kiinnitetään traktorin vetovarsiin ja niillä säädetään työsyvyys, yhdessä takapään hydraulisen noston kanssa. Tielanan käyttö vaati traktorilta 2 x 2-toimisia hydrauliikka lohkoja ja 1 x 1-toimisen lohkon.

Sercon Kerttu TL Tielanaa on saatavilla yhdessä kokoluokassa. Tielanan paino on 1760kg, mutta lisävarusteena tielanaan on saatavilla lisäpainoja, jolloin lanan paino voidaan nostaa yli 3000kg:aan. Terien kiinnitys on standardi (305mm).

 

Varusteet

Sercon Kerttu TL Tielanoissa on vakiona valot, varoitusmajakka ja hydraulinen piennarterä. Lisävarusteena Kerttu TL Tielanoihin on saatavilla lisäpainot ja erilaisia terävaihtoehtoja, mm. tappiterät.

 

Kokoluokat

SERCO Kerttu 2500TL Tielana 600968
Serco Kerttu 2500TL Tielana kokoluokaltaan yli 80hv traktoreihin.


Katsele tuote